لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6973آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--760علوم انسانیدانلود فایل
5628آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
5684آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ورزشی--381علوم اجتماعیدانلود فایل
5463آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ورزشی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
5257آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--700علوم اجتماعیدانلود فایل
5256آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--700علوم اجتماعیدانلود فایل
5626آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--760علوم اجتماعیدانلود فایل
16357آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1399/06/12فعالبازنگریعلوم تربیتی--1064علوم انسانیدانلود فایل
2576آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ریاضی--1057علوم پایهدانلود فایل
16404آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--326علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰