لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم اسب و اسبداریکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینعلوم درمانگاهی--324دامپزشکیدانلود فایل
علوم تشریحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم پایه--50دامپزشکیدانلود فایل
علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--86دامپزشکیدانلود فایل
علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1381/09/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--472دامپزشکیدانلود فایل
فارماکولوژیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--86دامپزشکیدانلود فایل
فارماکولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/03/08منسوختدوینعلوم پایه--394دامپزشکیدانلود فایل
فناوری های تولید مثل در دامپزشکیدکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوینعلوم درمانگاهی--719دامپزشکیدانلود فایل
فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--651دامپزشکیدانلود فایل
فیزیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینعلوم پایه--260دامپزشکیدانلود فایل
فیزیولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1386/12/11فعالبازنگریعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.