لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4039کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1394/06/29منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--28دامپزشکیدانلود فایل
2002950تربیت کودککاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم انسانی--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003001فتوگرافیک گرایش عکاسیکاردانی پیوسته1398/04/30منسوختدوینهنر--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003016فرش دستبافکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینهنر--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003017معماری داخلیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینساختمان و معماری--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003018معماری داخلیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینساختمان و معماری--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003035نقشه کشی صنعتیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--29فنی و حرفه ایدانلود فایل
2002908آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2001075ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2001076ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰