لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
معماری داخلیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینساختمان و معماری--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
معماری داخلیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینساختمان و معماری--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
میکروبیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
نقشه کشی صنعتیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
ساز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
ساز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی ـ تدوین فیلمکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
فیلم سازی ـ عکاسی و فیلمبرداریکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--13علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.