لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5416اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--562علوم اجتماعیدانلود فایل
5104اقتصاد و تجارت الکترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/28منسوختدوینعلوم اقتصادی--612علوم اجتماعیدانلود فایل
6836الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفانکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
6837الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن ملل اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
6845الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
2001358الکترونیک آنالوگکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--506علمی و کاربردیدانلود فایل
2001314الکترونیک صدا و سیما (کاردان فنی)کاردانی ناپیوسته1374/06/19منسوختدوینصنعت--446علمی و کاربردیدانلود فایل
2001303الکترونیک و ابزار دقیقکاردانی ناپیوسته1372/10/12منسوختدوینصنعت--420علمی و کاربردیدانلود فایل
1738الکترونیک و مخابرات دریاییکارشناسی پیوسته1393/12/25منسوخبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9150الکترونیک و مخابرات دریاییکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰