لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001179حقوق قضائی-علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001935حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکارشناسی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001781حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--233علمی و کاربردیدانلود فایل
2001141خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001478خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
2001777خدمات پستیکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--224علمی و کاربردیدانلود فایل
2001551خدمات کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1387/04/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--226علمی و کاربردیدانلود فایل
2001513خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001035خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--210علمی و کاربردیدانلود فایل
2001779راهنمای آموزشیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--232علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰