لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001606امور اراضیکاردانی ناپیوسته1386/01/25منسوختدوینکشاورزی--156علمی و کاربردیدانلود فایل
2001440امور امدادکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--461علمی و کاربردیدانلود فایل
2001799امور بیمهکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--216علمی و کاربردیدانلود فایل
2001185امور بیمهکاردانی ناپیوسته1391/06/19منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001161امور تعاونکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001783امور تعاونکاردانی ناپیوسته1387/11/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--255علمی و کاربردیدانلود فایل
2001174امور حج و زیارتکاردانی ناپیوسته1389/03/30منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--300علمی و کاربردیدانلود فایل
2001132امور حفاظت اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1382/12/23منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--64علمی و کاربردیدانلود فایل
2001607امور حقوقی زمینکاردانی ناپیوسته1386/06/24منسوختدوینکشاورزی--195علمی و کاربردیدانلود فایل
2001556امور دامی تکنولوژی دامداری در مرتعکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینکشاورزی--461علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰