لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیکاردانی ناپیوسته1387/07/07منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--119علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--83علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات جهانگردیکاردانی ناپیوسته1385/10/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--83علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات پستیکاردانی ناپیوسته1387/04/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--115علمی و کاربردیدانلود فایل
خدمات کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1387/04/30منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--116علمی و کاربردیدانلود فایل
خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--107علمی و کاربردیدانلود فایل
خط تولید صنایع سرامیککاردانی ناپیوسته1386/11/27منسوخبازنگریصنعت--107علمی و کاربردیدانلود فایل
راهنمای آموزشیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--118علمی و کاربردیدانلود فایل
روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--55علمی و کاربردیدانلود فایل
روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--55علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.