لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002659اتومبیلکاردانی ناپیوسته1362/11/22منسوختدوینصنعت--4علمی و کاربردیدانلود فایل
9033تاسیسات تهویه و تبریدکاردانی ناپیوسته1362/12/15منسوختدوینمهندسی مکانیک--817فنی و مهندسیدانلود فایل
2002660تاسیسات بهداشتی و گاز رسانیکاردانی ناپیوسته1362/12/16منسوختدوینصنعت--5علمی و کاربردیدانلود فایل
2593دبیری زمین شناسیکارشناسی پیوسته1362/12/22منسوختدوینعلوم زمین--818علوم پایهدانلود فایل
2001599شیر و فراورده‌های لبنیکاردانی ناپیوسته1363/01/22منسوخبازنگریکشاورزی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
1744کاردان فنی کارتوگرافیکاردانی ناپیوسته1363/03/20منسوختدوینمهندسی عمران--819فنی و مهندسیدانلود فایل
5179حسابداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1363/11/27منسوختدوینحسابداری--820علوم اجتماعیدانلود فایل
6252روانشناسی و آموزش کودکان استثناییکارشناسی ارشد ناپیوسته1364/10/14فعالتدوینروانشناسی--68علوم انسانیدانلود فایل
7122طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
7121طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1364/10/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--70هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰