لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--507علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12فعالتدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/09/08منسوختدوینشهرسازی--63هنر و معماریدانلود فایل
روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)کارشناسی پیوسته1365/09/22منسوختدوینعلوم سیاسی--65علوم اجتماعیدانلود فایل
زبان وادبیات فارسیدکتری تخصصی1365/10/06منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--67علوم انسانیدانلود فایل
استخراج معادن ذغال سنگکاردانی ناپیوسته1365/10/17منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
زبان و ادبیات عربدکتری تخصصی1365/12/16منسوختدوینزبان و ادبیات عربی--75علوم انسانیدانلود فایل
روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/01/20فعالتدوینروانشناسی--118علوم انسانیدانلود فایل
نقشه برداری - ژئودزیکاردانی ناپیوسته1366/01/22فعالتدوینمهندسی عمران--77فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.