لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
8130علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش مغز و شناختدکتری تخصصی1393/04/01فعالبازنگریمیز علوم شناختی--743بینا رشته ایدانلود فایل
8136علوم شناختی - مدل سازی شناختیدکتری تخصصی1391/03/21فعالتدوینمیز علوم شناختی--693بینا رشته ایدانلود فایل
16145مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1379/06/27منسوختدوینمدیریت--544علوم انسانیدانلود فایل
2448اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینشیمی--662علوم پایهدانلود فایل
1967معماری کشتی گرایش سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1968معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--494فنی و مهندسیدانلود فایل
2447شیمی گرایش شیمی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08منسوختدوینشیمی--654علوم پایهدانلود فایل
2361زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/23منسوختدوینعلوم زیستی--341علوم پایهدانلود فایل
2353اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31فعالتدوینفیزیک--662علوم پایهدانلود فایل
2438فیزیک دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینفیزیک--662علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰