لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001481آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001482آفریقاشناسی سیاسی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--149علمی و کاربردیدانلود فایل
2001692آلودگی محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1378/01/29فعالتدوینصنعت--518علمی و کاربردیدانلود فایل
6697آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/06/13منسوختدویننظامی و انتظامی--543علوم انسانیدانلود فایل
1441آمادکارشناسی پیوسته1378/08/09منسوختدویننظامی و انتظامی--527علوم انسانیدانلود فایل
2651آمارکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریآمار--313علوم پایهدانلود فایل
2242آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--125علوم پایهدانلود فایل
2495آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--1014علوم پایهدانلود فایل
2562آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--277علوم پایهدانلود فایل
2001آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--314علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰