لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--85علمی و کاربردیدانلود فایل
آفریقاشناسی سیاسی (یک دوره اجرا )کاردانی ناپیوسته1385/11/14منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--85علمی و کاربردیدانلود فایل
آلودگی محیط زیستکارشناسی ناپیوسته1378/01/29فعالتدوینصنعت--373علمی و کاربردیدانلود فایل
آمادکارشناسی ارشد ناپیوسته1379/06/13منسوختدویننظامی و انتظامی--398علوم انسانیدانلود فایل
آمادکارشناسی پیوسته1378/08/09منسوختدویننظامی و انتظامی--383علوم انسانیدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار--73علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--13970928علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریآمار--140علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1368/06/19منسوختدوینآمار--164علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10منسوخبازنگریآمار--780علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.