لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1087مهندسی پزشکی-بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--561فنی و مهندسیدانلود فایل
1088مهندسی پزشکی-مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی پزشکی--646فنی و مهندسیدانلود فایل
1089مهندسی پزشکی -بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1373/11/09منسوختدوینمهندسی پزشکی--438فنی و مهندسیدانلود فایل
1090مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/10/22منسوختدوینمهندسی پزشکی--649فنی و مهندسیدانلود فایل
1091مهندسی پزشکی اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/11/15منسوختدوینمهندسی پزشکی--716فنی و مهندسیدانلود فایل
1092مهندسی پزشکی بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1393/09/24منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--742فنی و مهندسیدانلود فایل
1093مهندسی پزشکی بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1392/09/24منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--742فنی و مهندسیدانلود فایل
1094مهندسی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/12/29منسوختدوینمهندسی پلیمر--564فنی و مهندسیدانلود فایل
1095مهندسی پلیمر-صنایع رنگکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/04/26منسوختدوینمهندسی پلیمر--428فنی و مهندسیدانلود فایل
1096مهندسی پلیمر-مهندسی علوم و فناوری چاپکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17منسوختدوینمهندسی پلیمر--674فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰