لیست کامل رشته ها

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۶۳۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش زبان روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/16فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی119علوم انسانیدانلود فایل
ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05منسوخبازنگریعلوم ریاضی13971005علوم پایهدانلود فایل
علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزه ای13971005علوم انسانیدانلود فایل
ادبیات روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی912علوم انسانیدانلود فایل
حقوق مالیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینحقوق912علوم انسانیدانلود فایل
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمعماری912هنر و معماریدانلود فایل
مطالعات رژیم صهیونیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینعلوم سیاسی912علوم اجتماعیدانلود فایل
مطالعات زنان و خانوادهدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدوینمطالعات زنان و خانواده912علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی سیستم های محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینمهندسی عمران912فنی و مهندسیدانلود فایل
جغرافیای سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی13970928علوم اجتماعیدانلود فایل