لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001391کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--25علمی و کاربردیدانلود فایل
2001393کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--393علمی و کاربردیدانلود فایل
2002989کنترل ترافیککاردانی ناپیوسته1397/04/03فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--262علمی و کاربردیدانلود فایل
2001493کمک مهندسی پرواز(بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت--57علمی و کاربردیدانلود فایل
2001370کمک مهندسی پروازکاردانی ناپیوسته1384/08/14منسوخبازنگریصنعت--57علمی و کاربردیدانلود فایل
4013کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
4039کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1394/06/29منسوخبازنگریپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
4087کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریپاتوبیولوژی--160دامپزشکیدانلود فایل
6020کلام گرایش یهود و مسیحیتدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--344علوم انسانیدانلود فایل
6021کلام گرایش کلام تطبیقیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--344علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰