لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002841استخراج معدن با گرایش استخراج ایمنی در معادنکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002840استخراج معدن با گرایش استخراج سنگ های ساختمانیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002836استخراج معدن با گرایش استخراج معادن زغالسنگکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002839استخراج معدن با گرایش استخراج معادن فلزیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2002842استخراج معدن با گرایش تجهیزات معدنیکاردانی ناپیوسته1379/04/05منسوختدوینصنعت--541علمی و کاربردیدانلود فایل
2001443اشتغالکاردانی ناپیوسته1375/03/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--462علمی و کاربردیدانلود فایل
2001918اصلاح و تربیتکارشناسی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--490علمی و کاربردیدانلود فایل
2001448اصلاح و تربیتکاردانی ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--490علمی و کاربردیدانلود فایل
6909اطلاعات و امنیت عمومیکارشناسی ناپیوسته1395/04/19فعالتدویننظامی و انتظامی--765علوم انسانیدانلود فایل
5102اقتصاد اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/27منسوخبازنگریعلوم اقتصادی--870علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰