لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001026تکنولوژی کنترلکاردانی ناپیوسته1386/04/02منسوخبازنگریصنعت--185علمی و کاربردیدانلود فایل
2001433تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1388/12/23منسوخبازنگریکشاورزی--291علمی و کاربردیدانلود فایل
2001039جوشکاریکاردانی ناپیوسته1385/08/27منسوخبازنگریصنعت--138علمی و کاربردیدانلود فایل
2002762حرفه ای امور دفتریکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002931حسابداری-حسایرسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002773حسابداری-دولتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002778حسابداری-صنعتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002774حسابداری-مالیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
2002776حسابداری-مالیاتیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--322علمی و کاربردیدانلود فایل
3375حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰