لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2335فناوری نانو گرایش نانو مواددکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینمهندسی متالورژی و مواد--668فنی و مهندسیدانلود فایل
2340نانو شیمی گرایش نانو پلیمردکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--616علوم پایهدانلود فایل
2341نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنیدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--616علوم پایهدانلود فایل
2342نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکولدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--616علوم پایهدانلود فایل
2343نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظریدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینشیمی--616علوم پایهدانلود فایل
2337نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیکدکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینفیزیک--616علوم پایهدانلود فایل
2338نانو فیزیک گرایش نانو ساختارهادکتری تخصصی1384/05/08فعالتدوینفیزیک--616علوم پایهدانلود فایل
8134علوم شناختی - روانشناسی گرایش روانشناسی شناختیدکتری تخصصی1391/07/09فعالتدوینمیز علوم شناختی--699بینا رشته ایدانلود فایل
8133علوم شناختی - روانشناسی گرایش شناخت اجتماعیدکتری تخصصی1391/07/09فعالتدوینمیز علوم شناختی--699بینا رشته ایدانلود فایل
8131علوم شناختی علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش و هوش مصنوعیدکتری تخصصی1393/04/01فعالبازنگریمیز علوم شناختی--743بینا رشته ایدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰