لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001739کنترل کیفیت خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--204علمی و کاربردیدانلود فایل
2001394کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)کاردانی ناپیوسته1379/03/22منسوختدوینصنعت--395علمی و کاربردیدانلود فایل
2001010کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--19علمی و کاربردیدانلود فایل
2001384کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--25علمی و کاربردیدانلود فایل
2001408کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--17علمی و کاربردیدانلود فایل
1055کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
2001689کنترل و ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینصنعت--96علمی و کاربردیدانلود فایل
1247کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک--13681101فنی و مهندسیدانلود فایل
1249کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک--94فنی و مهندسیدانلود فایل
2001351کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت--360علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰