لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مدیریت مرزدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی دفاع سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دفاع سایبری گرایش عملیات سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دفاع سایبری گرایش فرماندهی و کنترل عملیات سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دفاع سایبری گرایش پدافند سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--937فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعاتدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدوینفناوری اطلاعات--937فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش بازی های رایانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--937فنی و مهندسیدانلود فایل
تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1399/11/12فعالبازنگریکشاورزی--28فنی و حرفه ایدانلود فایل
ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--153علوم پایهدانلود فایل
امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.