لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1379/09/06منسوختدوینصنعت--403علمی و کاربردیدانلود فایل
مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1379/10/18منسوختدوینصنعت--406علمی و کاربردیدانلود فایل
الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
الکترونیک – الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته1383/10/12منسوخبازنگریصنعت--42علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع نساجی – صنایع نساجیکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--50علمی و کاربردیدانلود فایل
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--50علمی و کاربردیدانلود فایل
معماری - نقشه کشی معماریکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--50علمی و کاربردیدانلود فایل
متالورژی – ریخته گریکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت--297علمی و کاربردیدانلود فایل
حسابداری و بازرگانی- حسابداریکاردانی پیوسته1374/07/16منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--304علمی و کاربردیدانلود فایل
کودکیاری گرایش مربی کودککاردانی پیوسته1380/07/01منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--335علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.