لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری ماهواره گرایش هوافضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--795فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فناوری ماهواره گرایش برق - مخابراتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--795فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۵۱ تا ۵٬۸۵۲ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.