لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16356زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی پیوسته1399/08/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1071علوم انسانیدانلود فایل
9137مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/10/03فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--1072فنی و مهندسیدانلود فایل
9131مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1073فنی و مهندسیدانلود فایل
9132مهندسی مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1073فنی و مهندسیدانلود فایل
9133مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1073فنی و مهندسیدانلود فایل
9134مهندسی مواد گرایش ریخته گریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1073فنی و مهندسیدانلود فایل
9136مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1073فنی و مهندسیدانلود فایل
9135مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--1073فنی و مهندسیدانلود فایل
9140مهندسی برقکارشناسی پیوسته1399/10/13فعالبازنگریمهندسی برق--1074فنی و مهندسیدانلود فایل
1932مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1399/10/17فعالبازنگریمهندسی صنایع--1075فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰