لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002152کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002179کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002151کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان سردآبیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002149کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش میگوکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002178کاردانی فنی شیلات – حفاظت از منابع آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002181کاردانی فنی شیلات – صید و بهره برداری آبزیانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002130کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002129کاردانی فنی صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002182کاردانی فنی فرآوری محصولات شیلاتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002136کاردانی فنی منابع طبیعی – آبخیزداریکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰