لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6636کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30منسوختدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
16072کلام تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات--656علوم انسانیدانلود فایل
6637کلام شیعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزوی--661علوم انسانیدانلود فایل
6581کلام شیعه گرایش امامتدکتری تخصصی1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزوی--688علوم انسانیدانلود فایل
6832کلام فلسفه و ادیان رشته ادیان و مذاهبکارشناسی پیوسته1379/08/08منسوختدوینفلسفه دین و کلام جدید--547علوم انسانیدانلود فایل
6019کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6018کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6017کلام گرایش کلام اسلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6021کلام گرایش کلام تطبیقیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
6020کلام گرایش یهود و مسیحیتدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--495علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰