لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003038انیمیشنکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--23فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003039طراحی لباسکارشناسی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر--23فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003040انرژی تجدید پذیر خورشیدیکاردانی ناپیوسته1398/09/18فعالتدوینعلوم مهندسی--39فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003041فناوری اطلاعاتکاردانی پیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003042انیمیشن دیجیتالکارشناسی ناپیوسته1399/03/06فعالتدوینهنر--44فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003043مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20منسوختدوینهنر--22فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003044طراحی و چاپ پارچهکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالتدوینهنر--45فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003045صنایع فلزیکاردانی پیوسته1399/03/12فعالبازنگریعلوم مهندسی--44فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003046فتوگرافیک گرافیککاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریهنر--42فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003047شبکه های کامپیوتریکاردانی ناپیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰