لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4053بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینعلوم پایه--670دامپزشکیدانلود فایل
4007بیوشیمی دامپزشکیدکتری دستیاری1379/10/18منسوختدوینعلوم پایه--550دامپزشکیدانلود فایل
4009جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی--92دامپزشکیدانلود فایل
4088جراحی دامپزشکیدکتری تخصصی1400/07/11فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--305دامپزشکیدانلود فایل
4081جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05منسوخبازنگریعلوم درمانگاهی--198دامپزشکیدانلود فایل
4040دامپزشکیدکتری عمومی1366/08/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--199دامپزشکیدانلود فایل
4079دامپزشکیدکتری عمومی1395/12/25فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--924دامپزشکیدانلود فایل
4010رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1373/04/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--427دامپزشکیدانلود فایل
4080رادیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1396/06/05فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--198دامپزشکیدانلود فایل
4035سم شناسیدکتری تخصصی1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--648دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰