لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۸۲۱ تا ۵٬۸۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
گرانی سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوخبازنگریعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
گردشگریدکتری تخصصی1393/05/19فعالتدوینگردشگری854علوم اجتماعیدانلود فایل
گردشگریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری13950123علوم اجتماعیدانلود فایل
گردشگری مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینگردشگری830علوم اجتماعیدانلود فایل
گریم (فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخبازنگریفرهنگ و هنر106علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر13علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر387علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینفرهنگ و هنر180علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینفرهنگ و هنر180علمی و کاربردیدانلود فایل
گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی400علمی و کاربردیدانلود فایل