لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۱۰ مورد از کل ۵٬۸۱۸ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
گردشگریدکتری تخصصی1393/05/19فعالتدوینگردشگری854علوم اجتماعیدانلود فایل
گردشگریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری13950123علوم اجتماعیدانلود فایل
گردشگری مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینگردشگری830علوم اجتماعیدانلود فایل
گریم (فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1386/11/13منسوخبازنگریفرهنگ و هنر106علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر13علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککاردانی پیوسته1378/11/05منسوختدوینفرهنگ و هنر387علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینفرهنگ و هنر180علمی و کاربردیدانلود فایل
گریم و ماسککارشناسی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینفرهنگ و هنر180علمی و کاربردیدانلود فایل
گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1379/07/10منسوختدوینکشاورزی400علمی و کاربردیدانلود فایل
گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینکشاورزی379علمی و کاربردیدانلود فایل