لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مطالعات آرشیویکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13981204علوم اجتماعیدانلود فایل
زبان و زبان شناسیکارشناسی پیوسته1398/12/08فعالبازنگریزبانشناسی--13981208علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریالهیات--13960701علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیدکتری تخصصی1396/07/01فعالبازنگریعلوم تربیتی--13960701علوم انسانیدانلود فایل
باستان شناسیکارشناسی پیوسته1399/02/09فعالبازنگریعلوم تاریخی--13990209علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینمهندسی عمران--925فنی و مهندسیدانلود فایل
انیمیشن دیجیتالکارشناسی ناپیوسته1399/03/06فعالتدوینهنر--17فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی پلیمردکتری تخصصی1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--144فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--144فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمر گرایش فرآورشکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/04/11فعالبازنگریمهندسی پلیمر--144فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۶۱ تا ۵٬۷۷۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.