لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۵۱ تا ۵٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30فعالتدوینعلوم حوزه ای815علوم انسانیدانلود فایل
کلام تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/06/19فعالتدوینالهیات693علوم انسانیدانلود فایل
کلام شیعهکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزه ای719علوم انسانیدانلود فایل
کلام شیعه گرایش امامتدکتری تخصصی1390/10/10فعالتدوینعلوم حوزه ای792علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش کلام اسلامیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش کلام تطبیقیدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلام گرایش یهود و مسیحیتدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریپاتوبیولوژی5دامپزشکیدانلود فایل