لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/27فعالتدوینفناوری اطلاعات--13981127فنی و مهندسیدانلود فایل
بیومکانیک ورزشیدکتری تخصصی1398/11/20فعالبازنگریعلوم ورزشی--140علوم اجتماعیدانلود فایل
فرماندهی و مدیریت انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/21فعالبازنگریمدیریت--140علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/29فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970829فنی و مهندسیدانلود فایل
فلسفه و حکمت اسلامیکارشناسی پیوسته1398/10/26فعالبازنگریعلوم حوزوی--13981026علوم انسانیدانلود فایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1398/09/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13980928علوم انسانیدانلود فایل
جمعیت شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/31فعالبازنگریعلوم اجتماعی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13970828علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/02/23فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی--13990223علوم انسانیدانلود فایل
حقوقکارشناسی پیوسته1396/07/01فعالبازنگریحقوق--13960701علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۵۱ تا ۵٬۷۶۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.