لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5608جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایرانکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--1014علوم اجتماعیدانلود فایل
5607جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--1014علوم اجتماعیدانلود فایل
2484ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--1015علوم پایهدانلود فایل
16241علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزوی--1015علوم انسانیدانلود فایل
16248فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--1016علوم انسانیدانلود فایل
16244فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--1016علوم انسانیدانلود فایل
9070مهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/09فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--1017فنی و مهندسیدانلود فایل
16249علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1397/11/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--1018علوم انسانیدانلود فایل
16261فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
16265فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--1019علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰