لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۵۰ مورد از کل ۵٬۷۷۳ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کتابت ونگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
کشف جرایمکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی860علوم انسانیدانلود فایل
کشف و پی جویی سرقتکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی261علمی و کاربردیدانلود فایل
کلامدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلامکارشناسی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید402علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/31فعالتدوینعلوم حوزه ای546علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزه ای548علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزه ای781علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیدکتری تخصصی1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزه ای606علوم انسانیدانلود فایل
کلام امامیهدکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوینعلوم حوزه ای719علوم انسانیدانلود فایل