لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002909آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--27علمی و کاربردیدانلود فایل
2002910خدمات میهمانداری پذیراییکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2002911خدمات میهمانداری اقامتیکاردانی ناپیوسته1381/10/21منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--17علمی و کاربردیدانلود فایل
2002912کاردانی فنی نورد فولادکاردانی ناپیوسته1393/03/18فعالبازنگریصنعت--376علمی و کاربردیدانلود فایل
2002913کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002914تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002915کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002916کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002917مدیریت صنعت جهانگردی - هتلداریکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--173علمی و کاربردیدانلود فایل
2002920آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1387/04/01فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--809علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۵۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰