لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تهیه کنندگی پویانماییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای تجسمی--925هنر و معماریدانلود فایل
فلسفه رسانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینهنرهای کاربردی--925هنر و معماریدانلود فایل
حسابداری گرایش دولتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
حسابداری گرایش مالیاتیکاردانی ناپیوسته1376/04/22فعالتدوینمدیریت--344علوم انسانیدانلود فایل
فناوری اطلاعاتکاردانی پیوسته1398/02/09فعالتدوینبرق و کامپیوتر--6فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور راداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینمهندسی عمران--925فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش ابریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/12/04فعالتدوینفناوری اطلاعات--925فنی و مهندسیدانلود فایل
مخاطرات محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--23علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/13فعالتدوینفناوری اطلاعات--13981113فنی و مهندسیدانلود فایل
زبان شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/05فعالتدوینزبانشناسی--13981105علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۳۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.