لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی840کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/05/27فعالبازنگریماشین های کشاورزی840کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی826کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی823کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستمکارشناسی پیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی823کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیرکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی823کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیردکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی826کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزیدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی826کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساختکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی823کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی823کشاورزیدانلود فایل