لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه طیورکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه نشخوار کنندگانکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی دامکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش مدیریت دامپروریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش پرورش زنبور عسلکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدوینعلوم دامی748کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته1389/08/08فعالتدوینصنایع غذایی775کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی331کشاورزیدانلود فایل