لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5607جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13970928علوم اجتماعیدانلود فایل
2484ریاضیات و کاربردها گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--13971005علوم پایهدانلود فایل
16241علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1397/10/05فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971005علوم انسانیدانلود فایل
16248فقه مقارن و حقوق جزای اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971102علوم انسانیدانلود فایل
16244فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971102علوم انسانیدانلود فایل
9070مهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/11/09فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--13971109فنی و مهندسیدانلود فایل
16249علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1397/11/11فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971111علوم انسانیدانلود فایل
16261فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16265فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
16263فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰