لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای کاربردی--13970209هنر و معماریدانلود فایل
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/17فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970217علوم انسانیدانلود فایل
شیعه شناسی گرایش کلامکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/02/20فعالبازنگریعلوم حوزوی--13970220علوم انسانیدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1397/03/01فعالبازنگریآمار--13970301علوم پایهدانلود فایل
مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1397/03/28فعالبازنگریفیزیک--13970328علوم پایهدانلود فایل
آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--13970330علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماکارشناسی پیوسته1397/03/30فعالتدوینمهندسی مکانیک--13970330فنی و مهندسیدانلود فایل
آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970406علوم انسانیدانلود فایل
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970413علوم انسانیدانلود فایل
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27فعالبازنگریآمار--13970427علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.