لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
زبان و ادبیات فارسیدکتری تخصصی1396/09/21فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی13960921علوم انسانیدانلود فایل
بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری تخصصی1396/09/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی13960929دامپزشکیدانلود فایل
مهندسی مکانیک گرایش دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی13961002فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/02فعالبازنگرینظامی و انتظامی13961002فنی و مهندسیدانلود فایل
علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسیدکتری تخصصی1396/10/27فعالبازنگریعلوم زمین13961027علوم پایهدانلود فایل
هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی13961030هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی13961030هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی13961030هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی13961030هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30فعالبازنگریهنرهای کاربردی13961030هنر و معماریدانلود فایل