لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002490مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--13910716علمی و کاربردیدانلود فایل
2002463مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی طیورکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002464مهندسی فناوری دامپروری - پرورش صنعتی گاوکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2002475مهندسی فناوری زراعت - تولید دانه های روغنیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002488مهندسی فناوری زراعت – تولید برنجکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2002489مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2002491مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبهکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2002495مهندسی فناوری زیستی مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
2002482مهندسی فناوری شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2002483مهندسی فناوری شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰