لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
پرورش گاوکارشناسی ناپیوسته1388/03/17منسوخبازنگریکشاورزی--135علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریکشاورزی--146علمی و کاربردیدانلود فایل
امور زراعی – گیاهان دارویی و معطرکاردانی پیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی--13910619علمی و کاربردی-
کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاه زینتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دامکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی منابع طبیعی – تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری دامپروری - پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--13910716علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فرآورده های لبنیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی فنی امور زراعی – تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.