لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی78علمی و کاربردیدانلود فایل
گوشت و فراورده‌های گوشتیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینکشاورزی353علمی و کاربردیدانلود فایل
برنامه ریزی گردشگری (توریسم)کارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21فعالتدوینگردشگری548علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت جهانگردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوینگردشگری414علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت جهانگردیکارشناسی ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینگردشگری651علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت جهانگردیکارشناسی پیوسته1375/12/05منسوختدوینگردشگری335علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوینگردشگری414علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28فعالتدوینگردشگری414علوم اجتماعیدانلود فایل
مدیریت هتلداریکارشناسی پیوسته1375/12/05منسوختدوینگردشگری335علوم اجتماعیدانلود فایل
مطالعات اوقات فراغتکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینگردشگری830علوم اجتماعیدانلود فایل