لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
پرورش اسبکارشناسی ناپیوسته1390/12/07منسوختدوینکشاورزی190علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش اسب ( بازنگری شده )کارشناسی ناپیوسته1386/08/19منسوخبازنگریکشاورزی101علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش اسب (باز نگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/09/18منسوختدوینکشاورزی81علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش اسب (فقط یک دوره اجرا)کارشناسی ناپیوسته1385/08/27منسوختدوینکشاورزی79علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش زنبور عسلکاردانی ناپیوسته1376/11/05فعالتدوینکشاورزی353علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی22علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش زنبور عسل ( بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1385/07/29منسوخبازنگریکشاورزی76علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش طیورکاردانی ناپیوسته1388/10/13منسوختدوینکشاورزی147علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1377/06/15فعالتدوینکشاورزی361علمی و کاربردیدانلود فایل
پرورش طیورکارشناسی ناپیوسته1388/09/29منسوخبازنگریکشاورزی146علمی و کاربردیدانلود فایل