لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر6فنی و حرفه ایدانلود فایل
مدیریت دریایی گرایش ناوبری و عملیات دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/02/22فعالتدویننظامی و انتظامی915فنی و مهندسیدانلود فایل
سرامیک صنعتیکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینساختمان و معماری7فنی و حرفه ایدانلود فایل
صنایع غذاییکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینکشاورزی7فنی و حرفه ایدانلود فایل
استخراج معدنکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی8فنی و حرفه ایدانلود فایل
ساخت و تولیدکاردانی پیوسته1398/03/07فعالبازنگریعلوم مهندسی8فنی و حرفه ایدانلود فایل
حرارت مرکزی و تهویه مطبوعکاردانی پیوسته1398/03/20فعالبازنگریعلوم مهندسی9فنی و حرفه ایدانلود فایل
مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر9فنی و حرفه ایدانلود فایل
گرافیککارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر9فنی و حرفه ایدانلود فایل
انیمیشینکاردانی پیوسته1398/04/04فعالتدوینهنر10فنی و حرفه ایدانلود فایل