لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1575مهندسی هوانوردی و مراقبت پروازکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریمهندسی مکانیک--853فنی و مهندسیدانلود فایل
5312مهندسی ورزشکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوختدوینعلوم ورزشی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
1266مهندسی پرتو پزشکیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدوینمهندسی پزشکی--692فنی و مهندسیدانلود فایل
9156مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
1574مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1395/02/05منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
9214مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1400/07/25فعالبازنگریمهندسی پزشکی--161فنی و مهندسیدانلود فایل
1271مهندسی پزشکی بالینیکارشناسی پیوسته1375/08/27منسوختدوینمهندسی پزشکی--329فنی و مهندسیدانلود فایل
1270مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1269مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1268مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰