لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری صنایع دخانیکارشناسی ناپیوسته1391/02/21فعالبازنگریصنعت196علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری تغییر شکل فلزاتکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری برق متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریصنعت227علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت227علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی مترو و راه آهنکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالبازنگریصنعت227علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری ایمنی متروکارشناسی ناپیوسته1392/06/03فعالتدوینصنعت227علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری هواشناسیکارشناسی ناپیوسته1391/06/19فعالتدوینصنعت204علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری عمران - خط و ابنیه متروکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری بهره برداری راه آهنکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع غذایی – فرآورده های خمیریکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت206علمی و کاربردیدانلود فایل