لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور پژوهشگریکاردانی پیوسته1379/10/04منسوختدوینفرهنگ و هنر405علمی و کاربردیدانلود فایل
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور برنامه ریزیکاردانی پیوسته1379/10/04منسوختدوینفرهنگ و هنر405علمی و کاربردیدانلود فایل
مرمت آثار فرهنگی – فلزکاردانی پیوسته1377/01/30منسوختدوینفرهنگ و هنر355علمی و کاربردیدانلود فایل
مرمت آثار فرهنگی - کاغذکاردانی پیوسته1377/01/30منسوختدوینفرهنگ و هنر355علمی و کاربردیدانلود فایل
طراحی پوشاککاردانی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفرهنگ و هنر402علمی و کاربردیدانلود فایل
الکتروتگنیک – تأسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت297علمی و کاربردیدانلود فایل
نقشه کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینمهندسی عمران297فنی و مهندسیدانلود فایل
صنایع چوب و کاغذ – سازه های چوبیکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت297علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع فلزی – جوشکاریکاردانی پیوسته1374/02/03منسوختدوینصنعت297علمی و کاربردیدانلود فایل
صنایع فلزی – صنایع فلزیکاردانی پیوسته1374/02/03فعالتدوینصنعت297علمی و کاربردیدانلود فایل