لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت شیرینی و شکلاتکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری صنایع غذایی - صنعت قندکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری فناوری صنایع غذایی - صنعت کمپوت و کنسروکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری آسانسور و بالابرهاکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری تجهیزات بنادرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودروکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینصنعت--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزارکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--213علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.