لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1396/04/02فعالبازنگریالهیات--13960402علوم انسانیدانلود فایل
معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1385/02/12منسوختدوینالهیات--13850212علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات ترکی آذریکارشناسی پیوسته1396/04/24فعالبازنگریزبانشناسی--13960424علوم انسانیدانلود فایل
مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریمعماری--13950907هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریهنرهای تجسمی--13950907هنر و معماریدانلود فایل
چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1395/09/20فعالبازنگریهنرهای نمایشی--13950920هنر و معماریدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش نشخوار کنندگانکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدوینعلوم دامی--90کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - علوم دامیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1396/07/03فعالبازنگریعلوم سیاسی--140علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم مهندسیکارشناسی پیوسته1395/11/11فعالبازنگریمهندسی عمران--13950921فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.