لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
هنر اسلامی گرایش شیشهکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش فلزکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش چوبکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی549هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعیکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی - کاشیکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش آبگینهکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش خاتم و گره چینیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعی گرایش سفالکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل