لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002954حسابداریکاردانی پیوسته1379/10/04منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002976موسیقی نواحی ایرانکاردانی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002977تکنیک های فروشکاردانی ناپیوسته1398/05/08فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--265علمی و کاربردیدانلود فایل
2002978راهبری لکوموتیوکاردانی ناپیوسته1398/05/20فعالبازنگریصنعت--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002979آهنگسازی موسیقی پاپکارشناسی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002980نوازندگی پیانو ایرانیکارشناسی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--266علمی و کاربردیدانلود فایل
2002981طراحی و استقرار محیط های کسب و کارکارشناسی ناپیوسته1398/05/08فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--265علمی و کاربردیدانلود فایل
2002982توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادثکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002983نصب و نگهداری جرثقیلکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینصنعت--263علمی و کاربردیدانلود فایل
2002984عملیات مرزبانی (زمینی)کاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰