لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
طراحی صنعتیدکتری تخصصی1396/10/02منسوختدوینمعماری--888هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/04/04منسوختدوینهنرهای کاربردی--550هنر و معماریدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/27منسوخبازنگریعلوم جغرافیایی--882علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16منسوخبازنگریمهندسی صنایع--861فنی و مهندسیدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/06/31منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13920631هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/10/30منسوخبازنگریهنرهای کاربردی--13961030هنر و معماریدانلود فایل
علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیثکارشناسی پیوسته1379/01/28منسوختدوینعلوم حوزوی--392علوم انسانیدانلود فایل
علوم اسلامی - حقوقکارشناسی پیوسته1379/01/28منسوختدوینعلوم حوزوی--392علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.