لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
کتابداری و اطلاع رسانیدکتری تخصصی1373/04/26منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی280علوم اجتماعیدانلود فایل
کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینعلم اطلاعات و دانش شناسی721علوم اجتماعیدانلود فایل
کتابداری و اطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینفرهنگ و هنر411علمی و کاربردیدانلود فایل
کتابداری و اطلاع‌رسانیکارشناسی ناپیوسته1380/04/03منسوختدوینفرهنگ و هنر414علمی و کاربردیدانلود فایل
کتابداری واطلاع رسانیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینفرهنگ و هنر379علمی و کاربردیدانلود فایل
کشاورزی هسته ایدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی693کشاورزیدانلود فایل