لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کنترل ترافیککاردانی ناپیوسته1397/04/03فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی262علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت393علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1377/04/07منسوختدوینصنعت360علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل صنعتیکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت25علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01فعالتدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل هواییکارشناسی پیوسته1368/11/01منسوختدوینمهندسی مکانیک94فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران414فنی و مهندسیدانلود فایل
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت25علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت17علمی و کاربردیدانلود فایل
کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت19علمی و کاربردیدانلود فایل