لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16175علوم قرآن و حدیثکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
16174فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
16176فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
16179مدیریت فرهنگی هنریکارشناسی پیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--13970701علوم انسانیدانلود فایل
9029مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/02فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13970702فنی و مهندسیدانلود فایل
16243مترجمی زبان عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/19فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13970719علوم انسانیدانلود فایل
2478فیتو شیمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/25منسوخبازنگریشیمی--13970725علوم پایهدانلود فایل
16230مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/28فعالبازنگریمدیریت--13970728علوم انسانیدانلود فایل
9056مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1397/08/07فعالبازنگریمهندسی صنایع--13970807فنی و مهندسیدانلود فایل
16240برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--13970820علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰