لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002917مدیریت صنعت جهانگردی - هتلداریکاردانی ناپیوسته1370/02/28منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2002920آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته1387/04/01فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--138741علمی و کاربردیدانلود فایل
2002921ناوبری گرایش ناوبریکاردانی ناپیوسته1374/12/20فعالتدوینصنعت--314علمی و کاربردیدانلود فایل
2002924سرپرستی کارگاه های مبلمانکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
2002925تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعهکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--261علمی و کاربردیدانلود فایل
2002926جوشکاریکاردانی ناپیوسته1362/09/23فعالتدوینصنعت--13620923علمی و کاربردیدانلود فایل
2002931حسابداری-حسایرسیکارشناسی ناپیوسته1390/05/23منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--177علمی و کاربردیدانلود فایل
2002932طلا و جواهر سازی با گرایش گوهرنشانیکاردانی ناپیوسته1390/08/01منسوختدوینصنعت--180علمی و کاربردیدانلود فایل
2002933مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش کاربردهای ICTکارشناسی ناپیوسته1385/06/25منسوختدوینصنعت--74علمی و کاربردیدانلود فایل
2002934مدیریت تبلیغات -تجاریکارشناسی ناپیوسته1388/07/05منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--141علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰