لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003056نقاشیکاردانی پیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003064نقاشیکارشناسی ناپیوسته1399/10/08فعالتدوینهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003052هتلداریکاردانی ناپیوسته1399/10/08فعالتدوینعلوم انسانی--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003057گرافیککارشناسی ناپیوسته1399/10/08فعالبازنگریهنر--54فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001543خبرنگاریکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001387صنایع چرم و پوستکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینصنعت--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2001893پرورش زنبور عسلکارشناسی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002792حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلابکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002793حسابداری با گرایش حسابداری برقکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
2002795حسابداری با گرایش حسابداری دولتیکاردانی ناپیوسته1382/10/13منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰