لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16027فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/11/24فعالبازنگریالهیات--167علوم انسانیدانلود فایل
16049فلسفه و کلام اسلامیدکتری تخصصی1369/10/30منسوختدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
6993فلسفه وکلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1370/10/22منسوختدوینالهیات--365علوم انسانیدانلود فایل
6973آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات--760علوم انسانیدانلود فایل
6001ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
6419الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1368/12/20منسوختدوینالهیات--332علوم انسانیدانلود فایل
6420الهیات و معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1374/11/08منسوختدوینالهیات--457علوم انسانیدانلود فایل
6156الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش فلسفه وکلامکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--369علوم انسانیدانلود فایل
6157الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قران وحدیثکارشناسی ارشد پیوسته1371/02/06فعالتدوینالهیات--369علوم انسانیدانلود فایل
16048الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰