لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2000422کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002116کاردانی حرفه ای عکاسی خبریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریفرهنگ و هنر--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002913کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری خانوادهکاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2002915کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری کودککاردانی ناپیوسته1396/03/23فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--405علمی و کاربردیدانلود فایل
2000284کاردانی حرفه ای مدیریت - خدمات بندریکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002377کاردانی حرفه ای مدیریت – امور دفتریکاردانی ناپیوسته1391/10/10منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002309کاردانی حرفه ای مدیریت – لجستیک و زنجیره تامینکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002411کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002311کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمیکاردانی ناپیوسته1395/06/19فعالبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002092کاردانی حرفه ای موسیقی – آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریفرهنگ و هنر--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰