لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودروکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/03/29فعالبازنگرینظامی و انتظامی13950329فنی و مهندسیدانلود فایل
تربیت مروج سیاسیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی13950412علوم انسانیدانلود فایل
مربیگری عقیدتیکارشناسی پیوسته1395/04/12فعالبازنگرینظامی و انتظامی13950412علوم انسانیدانلود فایل
جغرافیاکارشناسی پیوسته1395/06/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی13950628علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکبکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/08/08فعالبازنگرینظامی و انتظامی13950808فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/08/12فعالبازنگریمهندسی مکانیک13950812فنی و مهندسیدانلود فایل
تاریخ ایرانکارشناسی پیوسته1395/08/17فعالبازنگریعلوم تاریخی13950817علوم اجتماعیدانلود فایل
فیزیولوژی ورزشیدکتری تخصصی1395/08/23فعالبازنگریعلوم ورزشی13950823علوم اجتماعیدانلود فایل
تاریخ جهانکارشناسی پیوسته1395/09/01فعالبازنگریعلوم تاریخی13950901علوم اجتماعیدانلود فایل
مجسمه سازیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریمعماری13950907هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.